520-24 червня 2016 р. в рамках трирічного проекту Erasmus+ №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine» в університеті FH Joanneum (місто Грац, Австрія) відбулася чергова зустріч партнерів консорціуму, до якого входять провідні університети Іспанії, Австрії, Польщі та України. Одним з учасників проекту є Херсонський національний технічний університет.

З європейської сторони партнерами проекту є: University of Deusto та Foundation of Deusto (м. Більбао, Іспанія), AGH University of Science and Technology (м. Краків, Польща), FH Joanneum University (Грац, Австрія), Virtualware Labs (м. Більбао, Іспанія), Quality Austria (м. Відень, Австрія).

 

01_TH_24_DSC_2489

Програмою цієї зустрічі було передбачено проведення теоретичного та практичного навчання робочих груп українських університетів спочатку представниками відомої компанії Quality Austria з питань розробки кваліфікаційних вимог до підготовки студентів вищих навчальних закладів, а потім представниками університету FH Joanneum з ігрових методів навчання студентів та методичного й дидактичного забезпечення навчання на основі ігор.

Учасникам навчання також були представники інших п’яти українських університетів, що входять до консорціуму, а саме Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Київського національного університету будівництва і архітектури, Одеського політехнічного університету, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та Донецького національного технічного університету.

Організатори намагалися передати українським партнерам свій досвід визначення та формалізації ключових начальних компетенцій, що в рамках цього проекту може бути використаним для подання системи компетенцій розробників комп’ютерних ігор.

Зміст навчального матеріалу пропонувався у складі системи цікавих проблемних завдань, до вирішення яких залучалися представники українських університетів.

4

Таким чином, основною формою навчання було обрано груповий метод розв’язання проблемних ситуацій. По завершенню виконання кожного завдання проводилось обговорення у форматі загальної дискусії учасників навчання.

Результатом детальних обговорень стало визначення моделі компетенцій, необхідних для ефективного залучення випускників українських університетів в галузь розробки комп’ютерних ігор та ранжування їх за значимістю.

Також певні тренінги було присвячено методам ігрового навчання. Як відомо, використання комп’ютерних ігрор відноситься до актуальних питань сучасності, тому що навчальні ігри є унікальним продуктом розвитку інформаційних технологій – вони допомагають моделювати різноманітні ситуації, визначати проблеми та досліджувати можливі шляхи їх вирішення. Тож гра повинна містити у собі всі необхідні передумови для інтелектуального розвитку особистості і культури суспільства в цілому.

Програмою зустрічі було передбачено ознайомлення українських партнерів проекту з новою навчальною комп’ютерною грою «Stop Disasters», де процес навчання є тісно інтегрованим до ігрових ситуацій. Учасникам тренінгів було запропоновано за результатами такого навчання-гри визначити найважливіші отримані компетенції.

Навчання за допомогою ігор є плідним і перспективним методом, що може з успіхом використовуватися на практиці. Вони корисні не тільки своїм змістом; важливо те, що вони можуть стати своєрідними тренажерами для різних здібностей людини, а також професійних навичок. Практична цінність навчальних ігор очевидна, адже часом буває досить невеликого поштовху, щоб пробудити інтерес і мотивацію до вивчення якоїсь важкої теми через гру.

Також для робочих груп українських університетів була проведена цікава екскурсія по університету прикладних наук FH Joanneum.