ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" є всеукраїнською громадською організацією, створеною відповідно до чинного законодавства України на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами прав і свобод.
Організація є вільною у виборі напрямів своєї діяльності для досягнення статутних завдань у межах, встановлених чинним законодавством України та наступним Статутом.

Статут Української асоціації фахівців інформаційних технологій.